Địa điểm tổ chức hội thảo Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa Tiếng Anh 8 Global Success

Crown Palace Thái Nguyên đáp ứng tốt sự kiện hội thảo Tập huấn, bồi dưỡng...

Crown Palace Thái Nguyên: Địa điểm tổ chức hội thảo chuyên nghiệp, uy tín

Crown Palace Thái Nguyên đáp ứng tốt sự kiện hội thảo “Dạy học và kiểm...

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÁN BỘ QUẢN LÝ TIỂU HỌC TẠI CROWN PALACE THÁI NGUYÊN

Sự kiện quan trọng hôm nay, 30/11/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái...